Optiplan Elevresor toppbild

Behovsstyrd helhetslösning

En komplett systemlösning utifrån respektive kommuns specifika skolskjutsbehov.

bakgrund toning_citatblock.png

"

Optiplans skolskjutsprogram skapar mervärde för både oss som arbetar i det och vårdnadshavare till skolskjutselever.
Smidigt att arbeta i och lätt överskådligt för vårdnadshavare. Vi är mycket nöjda med Optiplan.

Britt Everlönn, Hässleholms kommun

Optiplan Elevresor

Digital, effektiv, likställd och rättssäker hantering av skolskjuts.

Verksamhetssystemet är utvecklat i nära samarbete med våra kunder och säkerställer därför en fullständig process utifrån respektive kunds specifika förutsättningar.

bakgrund toning.png

Helt digitalt,
helt enkelt

Systemet är molnbaserat och fördelat på ett trettiotal moduler med möjlig 2-faktor inloggning.

Med Optiplan Elevresor tillgodoses behoven för kommunens handläggare i samtliga moment: från myndighetsutövning till planering och kommunicering av resa med informationsdelning till vårdnadshavare, skola och entreprenör.

Optiplan Christofer

Pålitliga moduler

Vi har över 15 års erfarenhet av skolskjuts med kunder runt om i hela Sverige; från små landsbygdskommuner till storstadskommuner.

Vårt utbud med ett trettiotal moduler ger stöd för kommunernas högt ställda digitaliseringskrav.

Så kan de användas

En av våra typkunder är en kommun i Stockholmsregionen med höga digitaliseringskrav och välfungerande kollektivtrafik.

 

De använder modulerna:

  • Grundmodul Optiplan Elev

  • Ansökan

  • Beslut

  • Vårdnadshavarportal med BankID-inloggning

  • Entreprenörsportal

  • Taxibeställning

  • Integration till aktuellt elevregister för samkörning av elevuppgifter

Denna uppsättning av moduler ger en sömlös lösning från digital ansökan om skolskjuts, myndighetsutövning och efterföljande beslut till en digital och GDPR-säker taxibeställning med informationsdelning till vårdnadshavare - allt utifrån uppdaterad elevdata.

bakgrund toning_citatblock.png

"

Optiplan skolskjutssystem är mycket användarvänligt med tydlig struktur som gör att det är lätt och roligt att använda. Modulerna som finns gör att man som kommun har bra överblick och kontroll på eleverna, elevernas resor, entreprenörerna, kostnaderna på skolskjutsen, överklagande mm och fördelen är att allt är samlat i ett och samma system.

Linda Bygård, Ulricehamns kommun

Konsultstöd

Optiplan erbjuder även skolskjutsrelaterad konsulting i form av kapacitetsoptimeringar, nulägesanalyser samt konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och upphandling av skolskjutskapacitet.

Optiplan Elevresor utvecklas kontinuerligt och vi ligger alltid i framkant för att möta våra kunders ökade behov.

 

Det leder till en effektiv och digitaliserad administration av skolskjuts där hanteringen av personuppgifter sker enligt GDPR.

Optiplan bild sidfot Norrköpingsvy

Nyfiken på

Optiplan Elevresor?

Vi berättar gärna mer!

Skriv några rader till vår marknadschef Isabelle Rosberg om era funderingar:

  • Linkedin - Optiplan
  • Instagram - Optiplan
  • Facebook - Optiplan

Optiplan AB    |    Skolgatan 1 A    |    602 25 Norrköping    |    info@optiplan.se