top of page
op_buss_pojke.jpg

Behovsstyrd helhetslösning

En komplett systemlösning utifrån respektive kommuns specifika skolskjutsbehov.

Optiplan
Elevresor

Digital, effektiv, likställd och rättssäker hantering av skolskjuts.

Verksamhetssystemet är utvecklat i nära samarbete med våra kunder och säkerställer därför en fullständig process utifrån respektive kunds specifika förutsättningar.

Med lanseringen av Optiplan Elevresor 3.0 blir hanteringen ännu enklare!

Elevresor film
GAMMAL_op_kontor_skrivbord_fanny_desktop.jpg

Höga ambitioner

Förutom att vi levererar webbaserade digitala lösningar av högsta klass besitter vi kunskap och lång erfarenhet inom kapacitetsoptimering, verksamhetsutveckling, skolskjuts- och skolplaceringsprocesser samt förändringsprojekt inom dessa områden.

 

Vi erbjuder ett gediget utbildningsprogram för våra kunder. Välj bland allt från grundutbildningar, trendspaning och fördjupning i aktuella ämnen.

 

Dessutom bjuds externa experter inom olika områden in och Optiplan fungerar som ett nav för nätverkande mellan våra kunder.

 

Våra utbildningar, användarträffar och konsultinsatser för skolskjuts och skolplacering har bidragit till förverkligande av våra kunders höga ambitioner samt kostnads- och resursbesparing hos Sveriges kommuner sedan 2005.

Ta en titt i vår kalender för mer inspiration!

op_kontor_skrivbord_christofer.jpg

Helt digitalt,
helt enkelt

Systemet är molnbaserat och fördelat på ett trettiotal moduler med möjlig 2-faktor inloggning.

Med Optiplan Elevresor tillgodoses behoven för kommunens handläggare i samtliga moment: från myndighetsutövning till planering och kommunicering av resa med informationsdelning till vårdnadshavare, skola och entreprenör.

schoolgirl_bus_teacher_color.jpg

Pålitliga 
moduler

Vi har över 15 års erfarenhet av skolskjuts med kunder runt om i hela Sverige; från små landsbygdskommuner till storstadskommuner.

Vårt utbud med ett trettiotal moduler ger stöd för kommunernas högt ställda digitaliseringskrav.

Uppsättningen av modulerna ger en sömlös lösning från digital ansökan om skolskjuts, myndighetsutövning och efterföljande beslut till en digital och GDPR-säker taxibeställning med informationsdelning till vårdnadshavare

- allt utifrån uppdaterad elevdata.

Så kan de
användas

En av våra typkunder är en kommun i Stockholmsregionen med höga digitaliseringskrav och välfungerande kollektivtrafik.

 

De använder modulerna:

  • Grundmodul Optiplan Elev

  • Ansökan

  • Beslut

  • Vårdnadshavarportal med BankID-inloggning

  • Entreprenörsportal

  • Taxibeställning

  • Integration till aktuellt elevregister för samkörning av elevuppgifter​

square_textile_roof_clouds_color.jpg

"Optiplan skolskjutssystem är mycket användarvänligt med tydlig struktur som gör att det är lätt och roligt att använda. Modulerna som finns gör att man som kommun har bra överblick och kontroll på eleverna, elevernas resor, entreprenörerna, kostnaderna på skolskjutsen, överklagande mm och fördelen är att allt är samlat i ett och samma system."

LINDA BYGÅRD, ULRICEHAMNS KOMMUN

Konsultstöd

Optiplan erbjuder även skolskjutsrelaterad konsulting i form av kapacitetsoptimeringar, nulägesanalyser samt konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och upphandling av skolskjutskapacitet.

Optiplan Elevresor utvecklas kontinuerligt och vi ligger alltid i framkant för att möta våra kunders ökade behov.

 

Det leder till en effektiv och digitaliserad administration av skolskjuts där hanteringen av personuppgifter sker enligt GDPR.

op_vy_tak_fagel.jpg

Nyfiken på Optiplan Elevresor?

Vi berättar gärna mer! Skriv några rader om era funderingar till vår kontaktperson för Elevresor, Jesper Ekström.

Optiplan AB

info@optiplan.se

S:t Persgatan 27, 602 33 Norrköping

Integritetspolicy/Privacy Policy

Hållbarhetspolicy

  • Linkedin - Optiplan
  • Instagram - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
bottom of page