top of page
op_skolgard_elever.jpg

Trygghet genom
hela processen

En teknisk avancerad digital lösning för skolval, skolbyten, inflytt utifrån kommunens urvalsregler och den relativa närhetsprincipen.

Optiplan Skolplacering

Ett system som möjliggör en objektiv, rättssäker och icke-diskriminerande skolvalsprocess med spårbarhet.

Optiplan Skolplacering hanterar både skolval samt skolbyten och inflytt utifrån kommunens urvalsregler och den relativa närhetsprincipen, där du som användare erhåller ett systemstöd i ditt arbete med skolplacering under hela året.

Resultatet är en digitaliserad, automatiserad, resurseffektiv och rättssäker skolplaceringsprocess från ansökan till beslut om skolplacering.

"Optiplan Skolplacering är ett utomordentligt systemstöd för hantering av hela skolplaceringsprocessen. Systemet är anpassat för olika typer av skolplaceringar, urvalsprinciper samt olika arbetsflöden som kan skilja kommuner åt. Vi är mycket nöjda med systemet i sin helhet men även med det välfungerande samarbetet med Optiplan med fokus på kundanpassning och användarvänlighet."

TINA CORELL, SÖDERTÄLJE KOMMUN

op_kontor_soffa_leila_narbild2.jpg

Oavbruten utveckling

Vi lägger stora resurser på fortlöpande vidareutveckling av Optiplan Skolplacering. Vi är stolta över det nära samarbetet med våra kunder där vi tillsammans säkerställer ett system av högsta klass. 

skrivtavla_skolplacering.jpg

Höga ambitioner

Förutom att vi levererar webbaserade digitala lösningar av högsta klass besitter vi kunskap och lång erfarenhet inom kapacitetsoptimering, verksamhetsutveckling, skolskjuts- och skolplaceringsprocesser samt förändringsprojekt inom dessa områden.

 

Vi erbjuder ett gediget utbildningsprogram för våra kunder. Välj bland allt från grundutbildningar, trendspaning och fördjupning i aktuella ämnen.

 

Dessutom bjuds externa experter inom olika områden in och Optiplan fungerar som ett nav för nätverkande mellan våra kunder.

 

Våra utbildningar, användarträffar och konsultinsatser för skolskjuts och skolplacering har bidragit till förverkligande av våra kunders höga ambitioner samt kostnads- och resursbesparing hos Sveriges kommuner sedan 2005.

Ta en titt i vår kalender för mer inspiration!

Skolplacering =
enkel matematik?

Ja, när det gäller två elever. Men när det handlar om alla elever i en kommun och alla deras önskemål blir det väldigt komplext.

 

Se vår film om Optiplan Skolplacering - för en automatiserad och rättssäker skolplaceringsprocess med spårbarhet.

Skolplaceringsfilm
highway_intersection_at_night_color.jpg

Stöttande algoritmer

Skolplacering är ett stort och många gånger tidskrävande kombinatoriskt problem som med fördel automatiseras med hjälp av matematiska algoritmer. 

Som för alla våra system gäller att det är molnbaserat och har ett flexibelt antal moduler för olika intressenter. Vårdnadshavare loggar in i digital portal via Bank-ID och kan ansöka om skolval, skolbyte eller skolplacering vid inflyttning till kommunen. Dessutom kan skolors personal ta del av aktuell och relevant information via vår Skolportal.

En digital medhjälpare

Kommunens användare har stöd genom samtliga handläggningsmoment för ansökan fram till beslut om skolplacering. Här finns det också möjlighet till dynamiska beslutstexter kopplat till regelverk och lagstiftning.

Baserat på kommunens urvalskriterier rangordnas eleverna på respektive skola. Det visualiseras i både kart- och tabellformat både på aggregerad nivå för hela kommunens resultat och ner till detaljnivå för varje elev.

 

Det är enkelt att härleda och förstå grunden till placeringsresultatet och dessutom att ta ut information till eventuell överklagan av placeringsbeslut.

Helt enkelt en trygg digital medhjälpare som stöttar genom hela processen.

two_girls_school_drawing_color.jpg
op_vy_tak_fagel.jpg

Nyfiken på Optiplan Skolplacering?

Vi berättar gärna mer! Skriv några rader om era funderingar till vår kontaktperson för Skolplacering, Johan Allansson.

Optiplan AB

info@optiplan.se

S:t Persgatan 27, 602 33 Norrköping

Integritetspolicy/Privacy Policy

Hållbarhetspolicy

  • Linkedin - Optiplan
  • Instagram - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
bottom of page