Optiplan Skolplacering toppbild

Trygghet genom hela processen

Ett tekniskt avancerat IT-system för skolval, skolbyten, inflytt utifrån kommunens urvalsregler och den relativa närhetsprincipen.

bakgrund toning_citatblock.png

"

Optiplan Skolplacering är ett utomordentligt systemstöd för hantering av hela skolplaceringsprocessen. Systemet är anpassat för olika typer av skolplaceringar, urvalsprinciper samt olika arbetsflöden som kan skilja kommuner åt. Vi är mycket nöjda med systemet i sin helhet men även med det välfungerande samarbetet med Optiplan med fokus på kundanpassning och användarvänlighet.

Tina Corell, Södertälje kommun

Optiplan Skolplacering

Ett system som möjliggör en objektiv, rättssäker och icke-diskriminerande skolvalsprocess med spårbarhet.

Optiplan Skolplacering hanterar både skolval samt skolbyten och inflytt utifrån kommunens urvalsregler och den relativa närhetsprincipen, där du som användare erhåller ett systemstöd i ditt arbete med skolplacering under hela året.

Resultatet är en digitaliserad, automatiserad, resurseffektiv och rättssäker skolplaceringsprocess från ansökan till beslut om skolplacering.

bakgrund toning.png

Oavbruten utveckling

Vi lägger stora resurser på fortlöpande vidareutveckling av Optiplan Skolplacering. Vi är stolta över det nära samarbetet med våra kunder där vi tillsammans säkerställer ett system av högsta klass. 

Optiplan Leila

Stöttande algoritmer

Skolplacering är ett stort och många gånger tidskrävande kombinatoriskt problem som med fördel automatiseras med hjälp av matematiska algoritmer. 

Som för alla våra system gäller att det är molnbaserat och har ett flexibelt antal moduler för olika intressenter. Vårdnadshavare loggar in i digitalportal via Bank-ID och kan ansöka om skolval, skolbyte eller skolplacering vid inflyttning till kommunen.

En digital medhjälpare

Kommunens användare har stöd genom samtliga handläggningsmoment för ansökan fram till beslut om skolplacering. Här finns det också möjlighet till dynamiska beslutstexter kopplat till regelverk och lagstiftning.

Baserat på kommunens urvalskriterier rangordnas eleverna på respektive skola. Det visualiseras i både kart- och tabellformat både på aggregerad nivå för hela kommunens resultat och ner till detaljnivå för varje elev.

 

Det är enkelt att härleda och förstå grunden till placeringsresultatet och dessutom att ta ut information till eventuell överklagan av placeringsbeslut.

Helt enkelt en trygg digital medhjälpare som stöttar genom hela processen.

Optiplan bild sidfot Norrköpingsvy

Nyfiken på

Optiplan Skolplacering?

Vi berättar gärna mer!

Skriv några rader till vår marknadschef Isabelle Rosberg om era funderingar:

  • Linkedin - Optiplan
  • Instagram - Optiplan
  • Facebook - Optiplan

Optiplan AB    |    Skolgatan 1 A    |    602 25 Norrköping    |    info@optiplan.se