top of page

Integritetspolicy 

Integritetspolicy 

 

Optiplans behandling av personuppgifter styrs av, och följer, dataskyddsförordningen (GDPR) samt det övriga dataskyddsregelverket. Optiplan arbetar för att hanteringen av dina personuppgifter ska leva upp till och följa reglernas krav. 

 

Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida. 

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in? 

Optiplan AB, org. Nr 556684-3347, S:t Persgatan 27, 602 33 Norrköping, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. 

 

Var lagras dina personuppgifter? 

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA. 

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du bokar utbildningar på vår webbplats. De personuppgifter som du skickar till oss omfattar namn och kontaktinformation.  

I samband med att du använder våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla tjänsten och fullfölja ett avtal med dig. Personuppgifterna inkluderar namn, emailadress, telefonnummer och innehåll skapat av användaren.

 

I samband med sälj och leverans av våra tjänster behandlar vi personuppgifter för att kunna inrätta ett avtal och uppfylla detta avtal med dig. Personuppgifterna inkluderar namn, emailadress, telefonnummer, roll, betalningsinformation, kundreferens, och kommunikation med dig.

 

När du registrerar dig hos vår support, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med det avtal som slutits med er organisationen. Personuppgifterna vi samlar in är kontaktuppgifter så som namn, emailadress, telefonnummer, organisation  samt användarnamn och lösenord för inloggning. 


Hur använder vi dina personuppgifter? 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål: 

  • Vid kontakter angående kommande utbildningstillfälle 

  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden. 

 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. 

 

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning. 

Kontakt 

Du har rätt att kontakta Optiplan för att utöva dina rättigheter, alternativt ställa frågor om informationen du fått. 

E‑post: info@optiplan.se 

  

Personuppgiftsansvarig 

Optiplan AB 
Organisationsnummer: 556684-3347 
S:t Persgatan 27 
602 33 Norrköping 
Sverige 
 
E-post: info@optiplan.se 

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2023-05-01

bottom of page