top of page

Tillgänglighetsredogörelse

Optiplan AB tar fram verktyg och tjänster för myndighetsutövning för skolskjuts, turbundna resor och skolval/skolbyte för offentlig och kommunal sektor. Det ställs därför krav på oss att våra tekniska lösningar uppfyller WCAG.

 

Offentliga aktörers webbplatser är skyldiga att publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat ska innehålla en förklaring av vad på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Våra webbplatser
  • Elevresor

  • Skolplacering

  • Turbundna resor

Hur tillgänglig är webbplatserna?

Våra webbplatsers publika  tjänster är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att webbplatserna till största del motsvarar nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

De brister vi identifierat och arbetar med att åtgärda beskrivs i avsnitt Innehåll med bristande tillgänglighet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och åtgärda brister när de upptäcks.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet med hjälp av checklistor för webriktlinjer samt med tekniska analysverktyg.

Innehåll med bristande tillgängligt
  • Användarvänlig kontrast. Webbplatsens färger är konfigurerbara av kunderna vilket innebär att tillgänglighet inte alltid kan garanteras.

  • Det saknas en första länk för att hoppa till innehållet.

  • Ibland används olika rubriknivåer inkonsekvent.

  • Alla PDF: er är inte tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om ni upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan n kontakta oss.

Om ni inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan ni kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

bottom of page